Advertisement
People Dryads.png

Дријаде (такође познате као eeriewives) су становници и чувари Brokilonских шума. познате су по својим запањујућим стрељачким вештинама, као и по љубави према дрвећу, шумама и музици. Изгледају као нормалне, лепе, младе девојке. Оне носе одећу која их чини тешко распознатљивим у шуми и боје своје тело да би се учиниле још теже распознатљивим. Оне имаји умећа јединствена за своју расу као што је обликовање дрвећа својом вољом и кретање без испуштања икаквог звука. Дријаде су искључиво женског пола и користе мушкарце,као што су људи или вилењаци ради стварања потомства. Оне понекад подижу нормалну, људску децу као дријаде, али тада не поседују сва умећа правих дријада.

Знамените дријаде

  • Eithné
  • Aglaïs
  • Braenn
  • Fauve
  • Sirssa
  • Morénn

In The Witcher computer game:

  • Morenn

The Witcher computer game

In the non-American versions of The Witcher game they do not cover their breasts with their hair and appear completely naked.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.