Вештац Вики
Advertisement

На именованом Континенту налаѕе се Северно Краљевство и Nilfgaard Империја. Лоцирани негде на источној обали. Остала места на Континенту су,укључујући Korath пустињу, Zerrikania и Haakland. Zangwebar је можда,а можда и не,такође на Континенту.

Advertisement